Select Page

Features - Omni Channel

PADU boleh menyokong pelbagai saluran dan menyediakan alatan untuk membina, melatih dan menggunakan chatbot pada saluran platform yang berbeza.

Omni-channel chatbot sangat berguna untuk customer service dan support kerana mereka membenarkan pengguna mendapatkan bantuan dan assistance di mana sahaja mereka berada dan pada peranti mereka suka. Mereka juga berguna untuk tujuan pemasaran dan jualan kerana boleh memberikan pengalaman yang mudah untuk pengguna merentas pelbagai saluran.

© Copyright 2021. All rights reserved.Game Of Life Sdn Bhd.